کد مطلب: 72376
به گزارش روابط عمومي:
اولين کارگاه آموزشي تدوين استانداردهاي رشته جوش در مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره 7 هفشجان برگزار شد
تاریخ انتشار : 1398/09/20 08:35:09
نمایش : 258
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري،اولين کارگاه آموزشي جهت آشنائي با  مراحل استانداردهاي آموزشي به کميته تدوين استانداردهاي آموزشي رشته جوشکاري در مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره 7 هفشجان برگزار شد.
 
مسئول مشاوره مرکز شماره يک برادران شهرکرد در ابتداي جلسه ضمن توضيح در مورد استاندارد نويسي شغل و شايستگي  خاطر نشان کرد: آموزش هاي مهارتي به علت انعطاف بالا و امكان پاسخگويي به نيازهاي روز و هماهنگ شدن با آموزش هاي آينده وقتي كه در قالب استانداردها درآيند اين ظرفيت دو چندان مي شود لذا آموزش دقيق تدوين اين استانداردها يكي از الزامات مهم در پاسخگوئي به نياز جامعه است  
 
محمديان افزود: استاندارد آموزشي مجموعه اي از دانش ،مهارت و نگرش مبتني بر شايستگي هاي مندرج در استاندارد شغل است که بايد سيستم آموزشي شرايط آموزش آن را فراهم سازد.
 
شايان ذکر است در ادامه جلسه 14 عنوان استاندارد شغل و شايستگي در رشته جوش  جهت تهيه و تدوين به اتفاق نظر اعضاء که اساتيد دانشگاه شهرکرد در حوزه صنعت جوش و کارشناسان اتحاديه و اصناف و نيز صنعتگران و پيشکسوتان جوش شهر هفشجان بودند به تصويب رسيد.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن