کد مطلب: 72378
به گزارش روابط عمومي:
اجراي استارتاپ بادام به مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان سامان واگذار گرديد
تاریخ انتشار : 1398/09/21 11:59:57
نمایش : 240
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري ،با توجه به تلاش و پيگيري رييس مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان سامان و همچنين چندين جلسات پي در پي باحضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان  در فرمانداري سامان  مبني بر استارتاپ بادام  اجراي اين روييداد مهم به مرکز آموزش فني و حرفه اي  سامان واگذار گرديد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن