کد مطلب: 72379
به گزارش روابط عمومي:
تاکيد بر رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي مانند معلمان آموزش و پرورش
تاریخ انتشار : 1398/09/24 09:59:24
نمایش : 281
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري ،به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور علي اوسط هاشمي، معاون وزير تعاون و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، با حضور در جلسه کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بر رتبه بندي مربيان سازمان مانند معلمان آموزش و پرورش تأکيد کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، در اين جلسه علي اوسط هاشمي، با ارائه گزارشي، اهميت آموزش هاي فني و حرفه اي در رفع بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي و تغيير مشاغل در چند سال آتي و اهميت انطباق نيروي کار موجود را تحليل کرد. 
هاشمي، از ميل ضعيف به مهارت و گرايش به مدرک گرايي در جامعه سخن گفت و تأکيد کرد: تغيير نگاه جامعه به وزن اجتماعي مهارت براي ايجاد اشتغال پايدار ضروري است.
بنا براين گزارش، هاشمي، با اشاره به نياز اقتصاد مقاومتي و جهت گيري کلان اقتصاد کشور به الحاق پيوست مهارت در طرح هاي اشتغال زا و پروژه هاي عمراني و صنعتي گفت: تمرکز جستجوي شغل در حکومت و کم رنگي نگاه به تنوع و ارزش مشاغل با مهارت در بازار، موجب تراکم و انباشت بيکاري و تهديدي براي کشور  مبدل شده است.
وي بيان کرد: به استفاده حداکثري از ظرفيت قوانين موجود براي ارتقاي ارزش مهارت در جامعه معتقديم و با نگاه تخصصي به ايجاد شغل به عنوان ضرورت فعلي کشور، به بهره گيري از ظرفيت چهار شورا مي انديشيم؛ شورايِ عالي اشتغال، شورايِ عالي نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، شورايِ مهارت و شورايِ اشتغال در استان ها.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، افزود: استراتژي سازمان نيز بر همين مبنا است و  همه استان هاي کشور بر اين اساس سند مهارت خود را در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برابر با اسناد بالادستي نهائي تنظيم مي کنند.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، با اشاره به دستور ارزش زا و با اهميت رئيس جمهوري مبني بر اهميت گواهينامه هاي مهارتي و مهارت آموزي در مقابل مدرک گرايي، گفت: اجماع جريان ساز با شرکاي اجتماعي و گروه هاي مرجع از جمله آموزش و پرورش، ستاد اجرائي فرمان امام (ره)، مناطق آزاد، اتحاديه ها، شرکت ملي گاز، سازمان مديريت بحران، نظام هاي مهندسي و تداوم همکاري با ستادکل نيرو هاي مسلح و... براي غلبه برچالش بيکاري که امروز جوانان ما با آن دست به گريبان هستند، از رويکردهاي اصلي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور است.
هاشمي افزود: چنانچه مهارت گرايي در اولويت قرار گيرد به نحوي که بتواند فرصت هاي متنوع و متناسب علائق و استعداد آدمي را فراهم نمايد، مي توانيم مدت زمان انتظار براي رسيدن به شغل را کاهش دهيم.
وي در ادامه با اشاره به تقدس کار، فضيلت مهارت و صلاحيت مربيان، بيان کرد: ارتقاي توان مربيان و  به روز رساني کارگاه ها امري اجتناب ناپذير است تا بتوان از عهده توسعه استانداردها و آموزش آن براي پاسخگويي به مطالبات برآئيم.
هاشمي تأکيد کرد: بايد شأن مربي را از حيث اجتماعي و اداري به نحوي ارتقا داده که موجب تغيير نگاه مردم شود. وي پيشنهاد آموزشي ديدن سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور را به شکلي که  زير نظر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي باشد راهگشا دانست و گفت: منزلت اداري مربيان را با نگرش صِرف اداري نمي توان تغيير داد و نقش آموزشي و اجتماعي آنان بايد تبيين شود.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، گفت: به هاب فني و مهارتي منطقه اي و تخصصي کردن مراکز ثابت آموزشي مي انديشيم به نحوي که در هر منطقه يا استان به فراخور مزيت هاي منطقه اي به مرکز تربيت مربي و ارتقا مهارت تغيير کاربري دهيم.
وي در همين زمينه، به اهميت آموزش مشاغل بندري، دريائي و صيادي و ايجاد مرکز مهارت ملي گاز ايران در عسلويه اشاره کرد.
هاشمي، تقويت بخش خصوصي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در مسير توسعه در سطوح مختلف را مهم ناميد و خواستار تدوام معافيت مالياتي آنان بر اساس تأييد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور شد.
معاون وزير تعاون، تصريح کرد: با نگاه به آينده پيش رو و پاسخگويي به مطالبات بازار و تقاضا بر اساس تغييرات فناوري به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير به رشته هاي مهارتي جديد و تدوين استاندارد براي آن مي انديشيم.
هاشمي، در ادامه بر ارتقاي وزن اجتماعي مهارت با اجماع گروه هاي مرجع و جريان ساز تأکيد کرد.
 
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور گفت: هم افزائي با رسانه براي تنوير افکار و جلب توجه به مهارت بسيار مهم است و در اين خصوص با شبکه آموزش صدا و سيما تعامل خوبي صورت گرفته است.
وي افزود: فرهنگ سازي و جلب توجه عامه به موضوع مهارت با فعاليت مستمر به تدريج به ارزش زايي تبديل مي شود و لازم است صدا و سيما مکلف به تقويت اين مهم در جامعه شود.
علي اوسط هاشمي:
در فصل اشتغال با استفاده از منابع عمومي کشور سهم مهارت به دقت براي ايجاد اشتغال پايدار ديده شود
در ادامه اين جلسه، علي اوسط هاشمي، معاون وزير تعاون و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، به بيان پيشنهادات خود براي بهبود جايگاه مهارت آموزي در کشور پرداخت و گفت: ارزش هاي حرفه اي از جمله صلاحيت حرفه اي، استانداردهاي آموزشي، سنجش مهارت و گواهي نامه مهارت. به مثابه سرمايه ملي است و نبايد تضعيف شود و براي دستيابي به اين مهم کمک به تصويب تبصره هاي پيشنهادي سازمان در لايحه بودجه سال 1399 ضروري است.
 وي، يکي از مهمترين مباحث در آموزش هاي مهارتي را تأمين بودجه دانست و افزود: در فصل آموزش، سهم سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به نحوي بايد مورد بازنگري قرار گيرد که از سرمايه در اختيار، حداکثر استفاده را براي توانمند سازي ايجاد نمائيم.
هاشمي در ادامه، پيشنهاد داد: از آنجا که آموزش مهارتي مانند آموزش عمومي رايگان است،  در بودجه سازمان، معافيت مالياتي مشابه آموزش و پرورش ديده شود و مراکز آموزش مهارت نيز از معافيت در پرداخت آبونمان برق، آب و گاز برخوردار شوند.
معاون وزير تعاون، همچنين ايجاد رديف اعتباري جديد براي توانمندسازي و ارتقاي مهارت کارآموزان و افراد فاقد مهارت در لايحه بودجه 1399 به تفکيک 2 هزار ميليارد ريال هزينه اي و 1500 ميليارد ريال تملک دارايي و تسريع در تصويب لايحه کمک هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور(شماره چاپ 83 و شماره ثبت 72) را پيشنهاد داد.
هاشمي، کمک به ايجاد رديف براي توسعه المپياد هاي مهارتي و امکان مشارکت در سطوح مختلف جهاني و آسيايي و منطقه اي را نيز مطرح کرد.
معاون وزير تعاون، با اشاره به وضعيت استخدامي کارکنان سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، گفت: پيگيري تسري فوق العاده خاص کارمندان سازمان هاي پزشکي قانوني و انتقال خون به کارمندان سازمان آموزش فني و حرفه اي تحت شماره 372 در مجلس مطرح شده ولي تا کنون به نتيجه نرسيده است.
وي پيشنهاد کرد: تدبيري انديشيده شود تا مشابه ماده 24 قانون نحوه تأسيس و اداره مدارس غير دولتي مصوب سال 1395 سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور نيز مجاز باشد نسبت به مأمور کردن مربيان رسمي و پيماني خود به آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد اقدام نمايد.
هاشمي در ادامه، تصويب ماده واحده تسري ماده 1 احکام دائمي برنامه توسعه کشور به سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، «ايجاد صندوق توسعه مهارت» در راستاي حمايت از کارآموزان مهارتي براي دسترسي به شغل، متناسب با علاقه و  الزام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت همکاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راستاي مهارت آموزي دانشجويان با تدوين برنامه درسي مهارت محور مبتني بر معادل سازي گواهينامه هاي مهارتي را به کميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داد.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، با تأکيد بر توسعه نگاه ها و استفاده از نظرات در جهت ارتقاي نقش مهارتي. از اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دعوت کرد از مرکز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي و کارگاه هاي آموزشي استان البرز و تهران بازديد کنند.
بنابراين گزارش، در ادامه اعضاي کميسيون شوراي آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نقطه نظرات خود را در رابطه با موارد مطرح شده بيان کردند.
در پايان، محمد مهدي زاهدي، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با توجه به موارد مطرح شده، تأکيد کرد: کميسيون، طي مکاتباتي با رئيس جمهوري و يا معاون اول، در خواست نمايد تا با مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور  از لحاظ ساعت موظفي، همانند معلمان آموزش و پرورش رفتار شود و جلسات سازمان با کميته بودجه و مهارت کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس براي رفع مشکلات مطرح شده به طور مستمر برگزار شود.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن