کد مطلب: 72391
به گزارش روابط عمومي:
کارگاه آموزشي براي محلات باز آفريني شهري شهرستان لردگان برگزار شد
تاریخ انتشار : 1398/10/09 08:11:25
نمایش : 156
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري ،کارگاه آموزشي صنعت ساختمان و کارآفريني براي محلات باز آفريني شهرستان لردگان برگزار شد.
رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان لردگان  گفت:در اجراي قرارداد باز آفريني شهري بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با اداره کل راه و شهر سازي استان در خصوص توانمند سازي مهارتي ساکنين محلات هدف خاردان و شيراني باز آفريني شهري در شهر لردگان دوره هاي صنعت ساختمان و کارآفريني به تفکيک براي 40 و 30 نفر برگزار گرديد.
رحيمي خاطر نشان کرد:در اين دوره هاي آموزشي صنعت ساختمان و کار آفريني مباحث روز مهارت براي شرکت کنندگان در دوره توسط مربيان آموزشي مرکز تبيين گرديد.
شايان ذکر است در پايان به شرکت کنندگان در اين کارگاه آموزشي گواهي شرکت در دوره مهارت آموزشي ويژه اعطا گرديد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن