کد مطلب: 72396
به گزارش روابط عمومي:
کارگاه آموزشي جهت کليه راننده گان استانداري و فرمانداري هاي تابعه در سالن جلسات معاونت عمراني استانداري تشکيل شد
تاریخ انتشار : 1398/10/15 10:01:16
نمایش : 138
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري ،کارگاه آموزشي براي کليه راننده هاي استانداري و فرمانداري هاي تابعه به صورت حضوري و ويدئو کنفرانس برگزار گرديد.
مدرس رشته اتومکانيک معرفي شده از اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: هدف از برگزاري اين دوره آموزشي بهبود عملکرد راننده گان و شناخت بيشتر از خودروها و کم کردن هزينه تعميرات خودرو هاي اداري مي باشد .
شايان ذکر است اين کارگاه آموزشي به مدت پنج ساعت در سالن جلسات معاونت عمراني استانداري برگزار شد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن