کد مطلب: 72400
به گزارش روابط عمومي:
توجه به مناطق آسيب پذير و توانمند سازي آنها يک ضرورت است
تاریخ انتشار : 1398/10/19 09:23:28
نمایش : 117
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،کارگاه آموزشي کار آفريني کسب و کار مقدماتي جهت اقشار آسيب پذير شهرستان بن در محل بهزيستي اين شهرستان با همکاري مرکز آموزش فني و حرفه اي سامان برگزار گرديد.
رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي سامان بيان داشت: آموزشهاي فني و حرفه اي با ايجاد زمينه اشتغال اقشار آسيب پذير نقش اساسي در توانمند سازي افراد دارد
قاسمي با تاکيد بر اينکه توجه به مناطق آسيب پذير و توانمندسازي آنها يک ضرورت است و در اين راه بايد روي حوزه مهارت حساب ويژه باز کرد، افزود: هم افزائي ميان اداره کل فني و حرفه اي و ساير نهادها و دستگاههاي اجرايي از قبيل اداره کل تعاون وکار و رفاه اجتماعي ، بهزيستي ،کميته امداد ، بسيج و...در جهت ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان ضروري است
 
 وي اظهار داشت: شناخت ويژگي هاي ساکنين مناطق حاشيه نشين از سوي اداره کل فني و حرفه اي جهت برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي آموزشي در اين مناطق سودمند بوده است
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن