کد مطلب: 72402
به گزارش روابط عمومي:
نايب رئيس کانون انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاداداره کل آموزش فني و حرفه اي استان به عنوان عضو اصلي هيئت مديره انجمن صنفي کارفرمائي انتخاب شد
تاریخ انتشار : 1398/10/22
نمایش : 146
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي  استان چهار محال و بختياري،نايب رئيس کانون انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان جناب آقاي دکتر رضا بلالي  در انتخاباتي که مربوط به انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان کانون انجمن هاي صنفي کارفرمائي استان چهارمحال و بختياري در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي برگزار گرديد به عنوان عضو اصلي  هيئت مديره انجمن صنفي کارفرمائي  انتخاب شد.
 
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان  گفت : خدا را شاکر هستم که يکي از مديران آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي استان  به عنوان عضو اصلي  هيئت مديره انجمن صنفي کارفرمائي انتخاب شد.
آماره با اشاره به اينكه امروز ديگر مدير آموزشگاه آزاد نبايد فقط در محل كار خود بنشيند و منتظر كارآموزش باشد گفت: مديران آموزشگاه هاي آزاد بايستي ايده هاي جديدخود را با ما در ميان گذاشته تا بدنبال راهكار هاي منجر به اشتغال باشيم و چيزي مهم تر از اين موضوع نيست كه آموزش هاي مهارتي منجر به اشتغال شود
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن