کد مطلب: 72405
به گزارش روابط عمومي:
بهره وري بهينه و افزايش کيفيت زندگي با فراگيري حداقل يک مهارت فني و حرفه اي
تاریخ انتشار : 1398/10/24 08:16:30
نمایش : 143
 به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،در راستاي اجراي قرارداد بازآفريني شهري با اداره کل راه و شهر سازي استان در خصوص توانمند سازي مهارتي ساکنين محلات هدف  در محله ي گودال چغا شهرستان فارسان کارگاههاي باز آفريني شهري در حرفه هاي سازنده تزئينات چوبي از بازيافت ها در 30جلسه بمدت 150ساعت و كارآفريني (مقدماتي) در 5جلسه بمدت25 ساعت به تفکيک براي 13 و 36 نفر برگزار گرديد.

رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان فارسان  با بيان اينكه مراکز آموزش فني و حرفه اي از برنامه هاي دولت درحوزه اشتغال و کسب و کار است ، خاطرنشان کرد: مراكزآموزش فني و حرفه اي  در همه مناطق شهري وروستايي خصوصا در مناطق محروم مي تواند رسالت مهمي دررسيدن به اهداف توسعه وارتقا سطح آگاهي وتوانمند سازي اقشار آسيب پذير داشته باشد
 
محمدي افزود :  آموزشهاي فني و حرفه اي با ايجاد زمينه اشتغال اقشار آسيب پذير نقش اساسي در توانمندسازي افراد دارد و در صورت توانمندسازي  و ايجاد اشتغال و کارآفريني شاهد بهبود وضعيت محلات و کاهش آسيبهاي اجتماعي خواهيم بود
 
وي بهره وري بهينه از منابع انرژي، فراگيري حداقل يك مهارت حرفه اي، افزايش كيفيت زندگي و ارتقاء تاب آوري زنان و خانواده در جامعه را نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب آموزشي دانست
شايان ذکر است  در پايان به شرکت کنندگان در اين دوره هاي آموزشي گواهي شرکت در دوره مهارت آموزشي ويژه اعطا  مي شود.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن