کد مطلب: 72433
به گزارش روابط عمومي:
نقش مهارت هاي فني و حرفه اي در زندگي بسيار مهم مي باشد
تاریخ انتشار : 1398/11/20 08:25:16
نمایش : 136
 به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري،در راستاي گسترش فرهنگ آموزش هاي مهارتي، مدير کل آموزش فني وحرفه اي استان  با فرماندار شهرستان لردگان ديدار و گفتگو کرد
 
فرماندار شهرستان لردگان با اشاره به قابليت ها و پتانسيل آموزش فني و حرفه اي، گفت: فعاليت در بخش اشتغال، صنعت و ديگر بخش هاي مختلف که در امر اشتغال تأثير گذار هستند نيازمند اين است که ابتدا از طريق آموزش هاي مهارتي توانمند بشوند تا موثرتر باشند و امروزه نقش مهارت ها در زندگي بسيار مهم مي باشد
 
قربان پور در ادامه بر گسترش آموزش براي زنان سرپرست خانوار تأکيد و خاطرنشان کرد: آموزش هاي مهارتي براي توانمند نمودن اين بانوان بسيار مهم است به اينصورت که با اين آموزش ها اين افراد مي توانند روي پاي خود ايستاده و در نهايت مشکلات بعدي که آسيب هاي اجتماعي است کاهش پيدا کند
 
مديرکل آموزش فني وحرفه اي استان هم در اين ديدار به استعداد اين شهر در امر آموزش هاي مهارتي اشاره و گفت: شهرستان لردگان نشان داده است که در آموزش هاي فني وحرفه اي  به ويژه لباسهاي محلي بسيار زمينه مناسبي دارد به واسطه همين امر در آينده شهرستان لردگان به عنوان قطب و مرکز توليد و آموزش هاي لباس محلي خواهد شد
 
آماره در ادامه اظهار داشت: بضاعت و پتانسيل پذيرش آموزش ها غني و موجود است و  آموزش ها را بايد بارور کرد و در اين صورت است که کارآموزان و علاقمندان به آموزش هاي مهارتي استقبال بسيار بالايي از اين آموزش ها خواهند داشت
 
وي  با اشاره به راه اندازي مرکز فلارد افزود: بايد بر توانمنديها و پتانسيل در حوزه بانوان اين شهر نگاه ويژه اي شود و اين اداره کل گسترش آموزش ها براي بانوان و همچنين تأکيد بر مشاغل خانگي ( دوخت لباسهاي محلي ، گليم بافي ، قالي بافي و ...) را براي بانوان در نظر دارد و برنامه ريزي ها صورت گرفته است که آموزش ها طبق نيازسنجي هاي صورت گرفته اجرايي شود
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن