کد مطلب: 72440
به گزارش روابط عمومي:
اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اولين روييداد صنايع غذائي با محوريت غذاهاي محلي را برگزار مي کند
تاریخ انتشار : 1398/12/03 14:34:58
نمایش : 132
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اين رخداد علمي در اسفندماه سال جاري به ميزباني اين اداره کل و با همکاري و مشارکت برخي از سازمان ها، ارگانها، نهادها و دواير دولتي و غير دولتي در استان برگزار مي شود.
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان با بيان اين موضوع گفت، نظام غذايي يکي از پتانسيل هاي بالقوه ميراث فرهنگي هر جامعه يي بوده که با توجه به دارا بودن ظرفيت هاي متعددي در اين حوزه نياز آن را ميطلبد تا توجه ويژه يي از طرف دست اندکاران و متوليان ذي ربط در اين خصوص به آن بيش از پيش هويدا و آشکار باشد.
قهرمان آماره در ادامه خاطر نشان ساخت، متولي امر آموزش هاي مهارتي در کشور بر عهده سازمان آموزش فني و حرفه اي بوده و اين سازمان جهت آموزش دوره هاي مهارتي در چهار بخش صنعت، فرهنگ و هنر، خدمات و کشاورزي براساس استانداردهاي بين المللي ISCO2008   آموزش هاي لازم را به مخاطبين خود ارائه مي دهد.
ايشان غذاهاي بومي و محلي را يک از جاذبه هاي مهم در صنعت گردشگري عنوان نمود و اظهار داشت، غذا و طبخ آن ريشه در ميراث فرهنگي اقوام داشته وآن را از اين جهت که در خود دانش بومي، ذائقه، عادت، روابط اجتماعي و ترجيحات و ابعاد متنوع ديگري را که از گذشته وام گرفته است، حمل مي کند ميراث داري امين برشمرد.
وي در پايان استان چهارمحال و بختياري را به سبب تنوع قوميتي و آداب و سنن يکي از استان هاي برخوردار از طبخ غذاهاي محلي بيان نمود و اذعان داشت هدف اين اداره کل از برگزاري اين فعاليت آموزشي، مهارتي، اجتماعي و فرهنگي گردآوري ايده هاي جديد در طبخ و معرفي غذاهاي استاني با تکيه بر آداب و سنن گذشتگان دانست و آش کارديم، اُماج، اشکنه، پيه به جگر را از جمله انواع غذاهاي محلي اين استان، بيان داشت.
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن