کد مطلب: 72444
به گزارش روابط عمومي:
جلسه پيش بيني تعهدات آموزشي سال 99 برگزار شد
تاریخ انتشار : 1398/12/07 10:37:26
نمایش : 193
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ، جلسه پيش بيني تعهدات آموزشي در سال 1399 به تفکيک گروههاي هدف و توزيع نوع روش اجرا ( دولتي ، مشارکتي ،نوع 1-2-3-) در اداره آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي  اداره کل برگزار گرديد.
در اين جلسه که با حضور رئيس و  کارشناسان آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تشکيل شد ضمن بحث و تبادل نظر ،هم انديشي در خصوص توزيع برنامه هاي آموزشي استان در مراکز آموزش  فني و حرفه اي انجام پذيرفت
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن