کد مطلب: 72470
به گزارش روابط عمومي:
برگزاري اولين جلسه شوراي معاونين با حضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان
تاریخ انتشار : 1399/03/11 09:36:37
نمایش : 143
 به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،جلسه شوراي معاونين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  با حضور مدير کل ، سرپرست معاونت آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي  و سرپرست معاونت اداري و پشتيباني  برگزار شد
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن تاکيد بر دقت در اجراي مصوبات اين شورا  ، برگزاري جلسات هفتگي شوراي معاونين در جهت ايجاد هماهنگي بهتر و اخذ تصميمات جهت بهبود روند کارها و ارائه راهبردها  را ضروري دانست
کبيري ، پايش و  برنامه ريزي ها را يکي از اصول مهم دستيابي به اهداف پيش بيني شده جهت ارتقا سطح کمي و کيفي خدمات دانست و افزود: ارزيابي عملکرد واحد هاي ستادي در بخش هاي مختلف اداري ، آموزشي نيازمند در دست داشتن برنامه مدوني است که اين برنامه  بايد  با همکاري کارشناسان براي اجرا در سال جاري آماده شود  
در ادامه معاونين نسبت به اعلام برنامه هاي حوزه زير مجموعه خود گزارش مبسوطي ارائه نمودند
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن