کد مطلب: 72492
به گزارش روابط عمومي:
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و معاونت سرمايه انساني سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) استان
تاریخ انتشار : 1399/04/15 11:32:42
نمایش : 109
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،در راستاي منويات مقام معظم رهبري  در خصوص مهارت آموزي و اشتغالزائي کارکنان وظيفه ونيز مهارت آموزي کارکنان پايور تفاهم نامه همکاري آموزشي في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان به نمايندگي کبيري مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان  و معاونت سرمايه انساني سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) استان  به نمايندگي سرهنگ شيرواني منعقد گرديد.
کبيري مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: هدف از اين تفاهم نامه  فراهم نمودن فرصت هاي شغلي از طريق آموزش هاي مهارتي در محيط کار واقعي، افزايش بهره وري کارکنان وظيفه و استفاده بهينه از اوقات فراغت آنان، استفاده از ظرفيت نيروهاي مسلح در کمک به تحقق جهش توليد و کمک به اشتغال پذيري و تسهيل ورود به بازار کار مي باشد.
 بنا براين گزارش تعهدات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان به عنوان طرف اول
اجراي دوره هاي آموزشي مورد توافق با توجه به امکانات و ظرفيت هاي موجود- اجراي آزمون  هاي ارزشيابي و سنجش مهارت  -صدور گواهينامه در صورت موفقيت در آزمون کتبي و عملي- تامين تجهيزات آموزشي براي اجراي دوره هاي آموزشي مورد توافق ، همچنين تعهدات معاونت سرمايه انساني سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) استان به عنوان طرف دوم
ثبت نام و نياز سنجي از سربازان تامين فضاي آموزشي مناسب جهت اجراي دوره اعلام نيازهاي آموزشي و اولويت بندي آن به صورت مکتوب شناسائي کارکنان پايور داراي مهارت برابر رشته هاي اعلامي و حرفه هاي جديد اطلاع رساني و ثبت نام از نيروهاي پايور و خانواده آنها جهت شرکت در دوره هاي مهارتي فني و حرفه اي  مي باشد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن