روسای مراکز آموزشی
-


محمدعلی قادری
سرپرست مرکز شهرکرد


  غلامرضا تبریزیان
رئیس مرکز بروجن

هدایت الله رحیمی
سرپرست مرکز لردگان

 

نبی الله محمدی
سرپرست مرکز فارسان

قدرت الله قاسمی
سرپرست مرکز سامان


مراد اسلامی
سرپرست مرکز کوهرنگ

 


جهانبخش رئیسی
سرپرست مرکز کیار


محمد بنی طالبی
سرپرست مرکز هفشجانحفیظ الله حبیبی 
رئیس مرکز سورشجان حافظ محمودیان 
سرپرست مرکز اردل

 

 

علیرضا کریمزاده
سرپرست مرکز علمی کاربردی مهارت