روسای مراکز آموزشی
-


بهزاد وهابی
رئیس مرکز شهرکرد


  غلامرضا تبریزیان
رئیس مرکز بروجن

رمضان خالدی
رئیس مرکز لردگان

 

علی انصاری
رئیس مرکز فارسان

رضا جمشیدی
رئیس مرکز هفشجان


خداداد جهانگیری
رئیس مرکز کوهرنگ

 


خداکرم جعفری
رئیس مرکز کیار


محمد بنی طالبی
سرپرست مرکز سامان

  حافظ محمودیان 
سرپرست مرکز اردل

 

 

علیرضا کریمزاده
سرپرست مرکز علمی کاربردی مهارت