روسای مراکز آموزشی
-


بهزاد وهابی
رئیس مرکز شهرکرد


  غلامرضا تبریزیان
رئیس مرکز بروجن

رمضان خالدی
رئیس مرکز لردگان

 

نبی الله محمدی
سرپرست مرکز فارسان

قدرت الله قاسمی
سرپرست مرکز سامان


مراد اسلامی
سرپرست مرکز کوهرنگ

 


جهانبخش رئیسی
سرپرست مرکز کیار


محمد بنی طالبی
سرپرست مرکز هفشجان

  حافظ محمودیان 
سرپرست مرکز اردل

 

 

علیرضا کریمزاده
سرپرست مرکز علمی کاربردی مهارت