روسای مراکز آموزشی
-


محمدعلی قادری
رئیس مرکز شهرکرد


  غلامرضا تبریزیان
رئیس مرکز بروجن

هدایت الله رحیمی
سرپرست مرکز لردگان

 

نبی الله محمدی
رئیس مرکز فارسان

قدرت الله قاسمی
سرپرست مرکز سامان


خاطره سلیمانی
سرپرست مرکز کوهرنگ

 


جهانبخش رئیسی
رئیس مرکز کیار


محمد بنی طالبی
سرپرست مرکز هفشجان


خدامراد جعفری
رئیس مرکز سورشجان حافظ محمودیان 
سرپرست مرکز اردل