تماس با ما

شماره های تماس          32228400   و 32226200

دفتر مدیر کل                               32229340 

آدرس : شهرکرد بلوار انقلاب جنب پل هوایی ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

آدرس ایمیل :               info@ctvto.ir