ملاقات با مدير كل

ملاقات عمومي با مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان 

دوشنبه و پنج شنبه هر هفته

ملاقات همکاران و مربیان با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان

از شنبه تا پنج شنبه

     تعيين وقت قبلي براي ملاقات

 همه روزه از طريق شماره تلفن 32229340