به گزارش روابط عمومي:
توليدات مراکز آموزش فني و حرفه اي استان در طرح فاصله گذاري اجتماعي
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، سرپرست معاونت آموزش،پژوهش و برنامه ريزي استان ازتوليد13980عدد ماسک و 600عدد گان در مرکز خواهران شهرکرد خبر داد.  
سرپرست معاونت آموزش،پژوهش و برنامه ريزي استان در جلسه روساي ادارات اموزش پژوهش و برنامه ريزي -  سنجش و ارزشيابي واداره موسسات کاراموزي  و رئيس مرکز خواهران شهرکرد به همراه کارشناسان  که در سالن  جلسات اداره کل برگزار گرديد گفت:در راستاي بخشتامه ستاد ملي کروناي کشور مبتي بر دور کاري مربيان ، توسط مربيان مرکز خواهران شهرکرد تعداد13980عدد ماسک و 600عدد گان در مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران شهرکرد توليدشده است.
 انصاري در اين جلسه ضمن تقدير و  تشکر از کليه مربيان استان گفت: در زمان دور کاري مربيان استان در مراکز دولتي تعداد 12هزار سوال، 660 پروژه عملي جهت بروز رساني بانک سوال استان، توليد 45 محتواي الکترونيکي جهت فضاي مجازي و استفاده کار آموزان در منزل ، تدوين و بازنگري 35 عنوان استاندارد اموزشي  و دوخت 600 گان وتوليد 13980عدد انواع ماسک در طرح فاصله گذاري اجتماعي کمک شاياني نموده اند.
شايان ذکر است دراين جلسه روساي ادارات و کارشناسان به بيان نظرات و پيشنهاد هاي خود جهت برنامه هاي سال جاري در حوزه کاري خود پرداختند.