فرم ثبت نام در اولین استارت آپ فرش
با سلام لطفا اطلاعات خواسته شده رو تکمیل نمایید
نام*
نام خانوادگی*
پست الکترونیک
نام پدر*
تاریخ تولد*
شماره ملی*
شماره شناسنامه*
محل صدور*
تحصیلات*
تلفن همراه*
سمت /سازمان*
عنوان ایده*
شرح ایده*
کد امنیتی