کد مطلب: 72416
به گزارش روابط عمومي:
برگزاري جلسه شوراي ساختار مديريتي در مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان بروجن
تاریخ انتشار : 1398/11/07 13:58:20
نمایش : 204
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري ؛ جلسه شوراي ساختار مديريتي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  با هدف برنامه ريزي ارائه آموزشي هاي مهارتي  با حضور مدير کل ،معاونين ، مسئولين ستادي و روساي  مراکز آموزش فني و حرفه اي  شهرستانها در مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان بروجن برگزار شد.
 
 
مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان در ابتداي جلسه ضمن تقدير و تشکر از زحمات همکاران  مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان بروجن در ميزباني اين جلسه،  بهره گيري از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود و منطبق نمودن ارائه آموزش هاي مهارتي با نياز بازار کار را به عنوان يکي از ارکان اصلي و اساسي در تاثير بيش از پيش آموزش هاي مهارتي در ايجاد اشتغال مولد و پايدار در سطح استان برشمرد و خواستار برنامه ريزي مدون با رويکرد مزيت نسبي هر منطقه و توجه به فرصت هاي شغلي هر شهرستان در راستاي ارائه آموزش هاي مهارتي شد
 
آماره با تأكيد بر نقش مؤثر منابع انساني اداره کل در تحقق اهداف سازماني و سلامت جامعه گفت: انتظار مي رود كه همكاري رؤسا و سرپرستان مراکز آموزش فني و حرفه اي سطح استان با حفظ شأن وكرامت انساني و ارتقاي رضايتمندي سرمايه هاي انساني صورت پذيرد
 
وي همسو نمودن آموزش هاي مهارتي در راستاي طرح اشتغال فراگير را گامي مهم و اساسي در راستاي ارتقاء آموزش هاي مهارتي ذکر کرد و گفت : اميدواريم با برنامه ريزي دقيق و منسجم توسط اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان شاهد توسعه بيش از پيش آموزش هاي مهارتي در سطح استان و ارائه بهتر خدمات توسط مراکز آموزش فني و حرفه اي در سطح استان باشيم
 
 
 آماره تشکيل کارگروههاي آموزشي منطبق بر برنامه مدون آموزشي ، شناسايي ظرفيتهاي آموزشي منطقه اي بر اساس نياز سنجي ، ترويج فرهنگ مهارت آموزي بر اساس مشارکتهاي مردمي ، استفاده بهينه از منابع ، طرح توسعه مراکز آموزش فني و حرفه اي ، برنامه توانمند سازي رؤساي مراکز آموزشي  را از جمله اولويتهاي برنامه اي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان برشمرد و  بر آنها تأکيد نمود
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان  خطاب به روساي مراکز بيان کرد: در مبحث المپياد، مراکز تابعه بايست بصورت سيستماتيک وارد شده و نسبت به شناسايي افراد نخبه اقدام نمايند
 
درادامه اين جلسه معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره کل، به تعهدات آموزشي سال 98 در همه بخش ها و حوزه هاي مختلف اشاره داشت و بر اهميت نظارت و بازديد ميداني براي کيفيت بخشي هرچه بيشتر بر روند اجراي آموزش هاي مهارتي تأکيد کرد
 
 
 
سپس معاون اداري مالي و  پشتيباني در خصوص حوزه کاري خود سخناني را بيان کردند و  در ادامه هريک از روساي ستادي  و روساي مراکز شهرستانها به بيان نکات و نظرات خود پرداختند.
در ادامه اين جلسه باتوجه به ارزيابي مراکز در 7 محور اختصاصي و عمومي  از مرکز آموزش فني و حرفه اي  فارسان  به خاطر کسب رتبه اول  در ارزيابي 6 ماهه اول سال  98 توسط مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان تقدير و تشکر شد.
 
در پايان مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن دعوت از کليه کارکنان اين اداره کل جهت حضور گسترده  در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن ماه گفت : پرسنل سازمان آموزش فني و حرفه اي استان با حضور گسترده خود در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن ماه يک بار ديگر نشان خواهند داد تا پاي جان از آرمان ها و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حمايت قاطع خواهند کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن