کد مطلب: 72452
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان:
عملکرد آموزشي سال 1398 در بخش خصوصي و دولتي
تاریخ انتشار : 1399/01/18
نمایش : 253
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن