کد مطلب: 72456
به گزارش روابط عمومي:
منتخبان استاني مجمع مربيان و کارشناسان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان معرفي شدند
تاریخ انتشار : 1399/02/06 11:20:25
نمایش : 274
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ؛ منتخبان استاني مجمع مربيان و کارشناسان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان شناخته شدند.
 مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان گفت : با هدف فرهنگ مشارکتي و استفاده از خرد جمعي به منظور ايجاد زمينه مناسب براي همکاري و هم فکري و تبادل تجربيات موثر مربيان و کارشناسان اداره کل و کمک به مشکلات آموزش هاي مهارتي و ارائه راهکارهاي مناسب براي اصلاح و توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در سطح کشور اقدام به برگزاري مجمع مربيان و کارشناسان در دو سطح شهرستاني و استاني نموديم و نفرات برگزيده شهرستاني با شرکت در انتخابات استاني انتخاب و معرفي شدند
 
آماره افزود: هدف از تشکيل مجمع مربيان و کارشناسان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تقويت و تسهيل فرآيند توسعه در اداره کل ، شناسايي موانع رشد و توسعه ، چالش ها و خلاء هاي موجود در لايه هاي مختلف اداره کل و مراکز آموزش فني و حرفه اي از ديدگاه بدنه کارشناسي ، توسعه تعامل ميان مربيان و کارشناسان با مسئولان اداره کل به منظور به رسميت شناختن سرمايه انساني اداره کل و چابک سازي سيستم ، تمرکز زدائي و صرفه جويي در هزينه ها و کمک به ايجاد برنامه ريزي طرح هاي مشترک آموزشي در سطح استان مي باشد
گفتني است آقاي احمد رضا بني شريف و سرکار خانم غزاله خواجعلي  با کسب اکثريت آرا به ترتيب  به عنوان منتخبان استاني مجمع مربيان و کارشناسان به عضويت مجمع ملي مربيان و کارشناسان سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور معرفي شدند
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن