کد مطلب: 72463
به گزارش روابط عمومي:
تفاهم نامه ساخت دستگاه توليد ماسک
تاریخ انتشار : 1399/02/25 11:30:16
نمایش : 212
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان چهارمحال وبختياري تفاهمنامه اي في مابين اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان چهار محال وبختياري وشرکت دانش بنيان هوکام جهت توليد دستگاههاي ماسک منعقد گرديد .
بنا بر اين گزارش مدير کل آموزش  فني وحرفه اي استان ومدير عامل شرکت دانش بنيان هوکام به مدير عاملي امين ميرزاخاني عضو  هيئت علمي گروه مکانيک دانشگاه پيام نور استان ، با توجه به ضرورت توليد انبوه ماسک و خودکفا نمودن استان و صادرات ماسک به استانهاي ديگر وبراساس توانايي مربيان اداره کل اموزش فني وحرفه اي وکارشناسان شرکت دانش بنيان هوکام در جهت ساخت دستگاههاي توليد ماسک تفاهم نامه اي منعقد نمودند
قهرمان اماره در اين خصوص گفت : براساس اين تفاهمنامه ايده و طرح ساخت از شرکت مذکور مي باشد و تجهيزات وقطعات و مونتاژدستگاههاي مذکور توسط مربيان مجرب مرکز آموزش فني وحرفه اي شماره يک شهرکرد در کارگاه تراش CNCصورت مي پذيرد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن