کد مطلب: 72518
به گزارش روابط عمومي:
برگزاري کارگاه دوروزه ديکوم مربوط به طرح پژوهشي در سالن جلسات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
تاریخ انتشار : 1399/05/25 13:01:48
نمایش : 168
 به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،کارگاه ديکوم DACUM  در مورد طرح پژوهشي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با عنوان " طراحي مدل توسعه اي آموزش  هاي فني و حرفه اي متناسب با نياز بازار کار و ظرفيت منطقه اي : مطالعه موردي صنعت جوش" با حضور  کارشناس محترم دفتر پزوهش ، طرح و برنامه ريزي درسي سازمان جناب آقاي دکتر محسن جلالي و با حضور ناظرو مجري طرح مذکور و دو نفر از مربيان جوشکاري استان در سالن جلسات اداره کل برگزار گرديد.
بنا بر اين گزارش در اين کارگاه دو روزه کدهاي ايسکو مشخص شده در پروپوزال ارسالي از طرف دفتر پژوهش جهت تدوين سند حرفه جوشکاري مورد بررسي قرار گرفت و مشاغل مرتبط با کدهاي ايسکو استخراج گرديد و مقرر گرديد که 47 عنوان شايستگي براي کد ايسکو 7212 در دو سطح مهارتي 2 ( تکنسين ها و دستياران متخصصين) و سطح مهارتي 3 ( متخصصين و بازرسان ) توسط مجري طرح تدوين گردد. همچنين شايان ذکر است 3 عنوان شايستگي طبق روش ديکوم و فرمت خواسته شده طي اين کارگاه تدوين گرديد.
لازم به ذکر  است با توجه به تجربه و اطلاعات مربيان جوشکاري حاضر در جلسه، طبق نظر مجري و کارشناس محترم سازمان بنا گرديد طي قراردادي اين دو نفر به عنوان همکار طرح با مجري در انجام طرح همکاري نمايند.  
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن