کد مطلب: 72519
به گزارش روابط عمومي:
انعقاد تفاهم نامه همکاري في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و سازمان بسيج سازندگي سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) استان
تاریخ انتشار : 1399/05/26 11:46:03
نمایش : 134
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،با استعانت از در گاه خداوند متعال در سال جهش توليد و در راستاي اجراي اسناد بالا دستي و با تاکيد بر چشم انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر اتکا بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در جهش توليد ملي ،اشتغال و بهره مندي از ظرفيت هاي متقابل سازماني و اجراي رويکرد آموزش مبتني بر سفارش جهت آموزش نيروي انساني متخصص،ماهر و کارآفرين متناسب با نياز بازار کار تفاهم نامه همکاري في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و سازمان بسيج سازندگي  سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) استان  منعقد شد.
کبيري مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: از اهداف انعقاد اين تفاهم نامه را مي توان ،توانمند سازي نيروي کار ،تقويت رقابت پذيري اقتصاد ، گسترش دانش ،مهارت  و ارتقاي توانمند سازي سرمايه هاي انساني به ويژه در جوامع روستائي ،عشايري ،مناطق محروم   ، استفاده از توان بالقوه بسيج در زمينه توسعه آموزش هاي  فني و حرفه اي و مهارتي در شهرها و روستاها و مناطق محروم و نيز کمک به بهبود معيشت روستائيان و ساکنان مناطق محروم و کاهش مهاجرت روستائيان به شهرها به واسطه ايجاد زمينه اشتغال و ارتقاي مهارت شغلي نام برد.
بنابر اين گزارش تعهدات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري به عنوان طرف اول تفاهم نامه ارائه دوره هاي آموزشي رايگان فني و حرفه اي و مشاوره و هدايت آموزشي ،شغلي تدوين استانداردهاي جديد و باز نگري استانداردهاي قبلي براساس نيازسنجي صورت پذيرفته-برگزاري دوره هاي خاص مورد نياز سازمان بسيج سازندگي در مراکز دولتي و غير دولتي  و همچنين تعهدات سازمان بسيج سازندگي  استان به عنوان طرف دوم تفاهم نامه فراخوان ،شناسائي و سازماندهي آموزش و مشاوره شغلي براي بسيجيان واجدشرايط مورد نياز آموزش در طرح هاي آموزشي-کمک به حفظ و حراست از وسايل و تجهيزات آموزشي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان بخصوص در آموزش سيار کمک به نظارت بر اجراي خدمات آموزشي و مشاوره اي با استفاده از بسيج اقشار و متخصصين مي باشد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن