کد مطلب: 72524
به گزارش روابط عمومي:
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان ، شرکت شهرکهاي صنعتي استان و شرکت تعاوني خاتم کاران ماندگار علوي شيخ شبان
تاریخ انتشار : 1399/06/16 08:37:12
نمایش : 138
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري،در راستاي نامگذاري شعار سال با عنوان جهش توليد و سياستهاي دولت تدبير و اميد در جهت ارتقاي توانمندي هاي علمي،مهارتي و شايستگي هاي شغلي در خاتم کاران روستاي شيخ شبان  جهت بهره مندي از تمامي ظرفيتهاي قابل دستيابي در اين عرصه تفاهم نامه اي في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان ،شرکت شهرکهاي صنعتي استان و شرکت تعاوني خاتم کاران ماندگار علوي شيخ شبان منعقد شد.
کبيري مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان گفت : هدف از انعقاد اين تفاهمنامه شناسائي و استفاده از ظرفيتهاي بومي استان و فرهنگ سازي عمومي در زمينه آموزش هاي مهارتي ،کارآفريني و توسعه کسب و کار در حوزه خاتم است.
وي خاطر نشان کرد: توانمند سازي خاتم کاران شيخ شبان با آموزش هاي مهارتي و شايستگي هاي آموزشي شغلي و نيز بالا بردن کيفيت محصولات توليدي و فراهم آوردن زمينه اشتغال در استان  از ديگر اهداف اين تفاهمنامه مي باشد.
بنابراين گزارش تعهدات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان به عنوان طرف اول تفاهم نامه  برگزاري دوره هاي آموزشي با همکاري طرف دوم و سوم ويژه افراد معرفي شده نظارت بر دوره هاي در حال اجرا- همکاري در اجراي آموزش با هدف ايجاد نهاد تامين خدمات آموزشي کسب و کار - استفاده از ظرفيت ساير دستگاهها و ارگان هائي که مي توانند براي هم افزائي در جهت اجراي اين تفاهم نامه موثر باشند مانند اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري و سازمان آموزش و پرورش استان مي باشد .
همچنين تعهدات شرکت شهرکهاي صنعتي استان به عنوان طرف دوم تفاهم نامه  نيازسنجي و اعلام نيازهاي آموزشي و اولويت بندي آن بر اساس مطالعه شناختي خوشه خاتم شيخ شبان همکاري و مشارکت در تامين بخشي از هزينه هاي آموزشي به منظور تسهيل  حضور ذينفعان خوشه خاتم شيخ شبان همکاري در برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي  مي باشد.
و نيز تعهدات  شرکت تعاوني خاتم کاران ماندگار علوي شيخ شبان به عنوان طرف سوم اين تفاهم نامه  تامين مکان و تجهيزات آموزشي مورد نياز اجراي دوره تامين مواد مصرفي و ابزار آلات مورد نياز اجراي دوره- تبليغ و ترويج طرح و فرهنگ سازي در خصوص موضوع قرارداد- هدايت استاد کاران و مربيان به سمت آموزش فني و حرفه اي جهت اجراي دوره به عنوان مربي افتخاري مي باشد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن