کد مطلب: 72531
به گزارش روابط عمومي:
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با شرکت توزيع نيروي برق استان
تاریخ انتشار : 1399/07/01 09:54:19
نمایش : 104
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ، به منظور ارتقاي توانمندي و مهارت افزائي نيروي انساني متقاضي شغل يا شاغل در حوزه صنعت برق ،همچنين بهره مندي مستمر از ظرفيت هاي موجود در ارائه خدمات آموزشي بر اساس استانداردهاي آموزشي يکپارچه ملي و بين المللي و تاکيد بيشتر بر آموزش هاي عملي به منظور افزايش سطح دانش فني و مهارتي شاغلين و کارجويان در حوزه صنعت برق تفاهم نامه همکاري في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري  و شرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري منعقد گرديد.
مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان اظهار داشت : هدف از انعقاد اين تفاهم نامه گسترش همکاري هاي همه جانبه بين دو دستگاه  و بهره گيري از پتانسيل و ظرفيت موسسات کارآموزي آزاد تابعه آموزش فني و حرفه اي استان مي باشد.
کبيري خاطر نشان کرد: افزايش کيفيت دوره هاي آموزشي از طريق اشتراک  پتانسيل ها و امکانات علمي و اجرائي  و تجربيات طرفين ،همچنين فرهنگ سازي آموزش هاي مهارتي در حوزه صنعت برق با هدف توسعه کارآفريني و ايجاد و توسعه کسب و کار نوآورانه از طريق آموزشهاي متناسب  با نياز کارآفرينان نوپاي دو مجموعه از مهمترين اهداف اين تفاهم نامه مي باشد.
بنا بر اين گزارش تعهدات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان به عنوان طرف اول تفاهم نامه اجراي دوره هاي آموزشي مورد توافق با توجه  به امکانات و ظرفيت هاي موجود-صدور گواهينامه در صورت موفقيت در آزمون کتبي و عملي مطابق با قوانين و مقررات آموزشي فني و حرفه اي تربيت مدرسان واجد شرايط جهت اجراي دوره هاي آموزشي مورد توافق در بخش دولتي- تشکيل کميته هاي تخصصي با حضور کارشناسان و متخصصان طرف دوم ،جهت تدوين و باز نگري استانداردهاي آموزشي  مربوطه و بررسي و تدوين منابع آموزشي و کمک آموزشي- و نيز تعهدات شرکت توزيع نيروي برق استان به عنوان طرف دوم تفاهم نامه شناسايي مشاغل موجود و جديد در حوزه هاي مرتبط و اعلام به طرف اول جهت تدوين و باز نگري استاندارد هاي آموزشي و برنامه ريزي دوره هاي آموزشي مربوطه-معرفي کارشناسان و متخصصان مجرب جهت طراحي سوالات کتبي و پروژه هاي عملي و همکاري در برگزاري آزمونهاي عملي-تامين فضا و تجهيزات مورد نياز دوره هاي آموزشي مورد توافق مي باشد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن