کد مطلب: 72549
به گزارش روابط عمومي:
شرکت بانوان کارمند اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در وبينارهاي آموزشي با موضوع زنان و سلامت
تاریخ انتشار : 1399/07/30 09:45:57
نمایش : 212
شرکت بانوان کارمند اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  در  وبينارهاي آموزشي با موضوع زنان و سلامت
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، به مناسبت هفته سلامت ، بانوان کارمند اداره کل  در وبينارهاي آموزشي با موضوع زنان و سلامت که از طرف دانشگاه علوم پزشکي استان برگزار گرديده بود شرکت کردند.
کبيري مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان در اولين روز برگزاري وبينارآموزشي که موضوع زنان و سلامت رواني در همه گيري کوويد 19 تشکيل شده بود گفت: دغدغه زنان فرزانه امروز، توسعه يافتگي است. اما توسعه يافتگي تنها در قلمرو اجتماعي يا با چشم پوشي از تعالي روانشناختي و تربيت دروني ممکن نيست و بدون توجه به اين تربيت دروني و تعالي روانشناختي، سلامت رواني زن و نقشهاي چندگانه اي که در حيطه هاي مختلف زندگي خود در جامعه ايفا  مي کند، توسعه يافتگي محال است .
 وي خاطر نشان کرد:زنان به عنوان اساسي ترين عناصر بنيادين جامعه، نقشي بس تعيين کننده در انگيزشها، خيزشها و شکل گيري شخصيت و رفتار جامعه خود دارند و به عبارتي زن قلب خانواده است .
ايشان در ادامه افزودند: در اين دوران که بيماري کرونا نيز مزيد بر علت شده است زنان به عنوان پيشگامان خود مراقبتي و حفاظت از خود و خانواده در پيشگيري و کمک به درمان نيز نقشي بسيار تاثير گذار و حياتي دارند.
يادآور مي شود اين وبينارها با موضوعات  زنان و سلامت رواني در همه گيري کوويد 19، نقش زنان در ترويج منابع معتبر آموزشي و اطلاعات معتبر و پيشگيري از انتشار باورهاي غلط درباره پيشگيري و درمان کوويد 19 و پيشگيري از آسيب هاي شغلي و اجتماعي زنان در اپيدمي کوويد 19 با حضور متخصصين و پزشکان مجرب دانشگاه علوم پزشکي در سالن جلسات اداره کل و  با شرکت بانوان کارمند اداره کل و مراکز شهرستاني  برگزار گرديد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن