کد مطلب: 72562
به گزارش روابط عمومي:
هموارشدن مسير اشتغال با فراگيري آموزش هاي فني و حرفه اي
تاریخ انتشار : 1399/08/20 13:20:16
نمایش : 446
هموار شدن مسير اشتغال با فراگيري آموزش هاي فني  و حرفه اي
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  چهارمحال و بختياري ،طرح مهارت آموزي نيروهاي مسلح توسط اين اداره کل در حال انجام است.
رئيس اداره آموزشگاه هاي آزاد اين اداره کل گفت: براساس تفاهم نامه منعقد شده في مابين قرارگاه مرکزي مهارت آموزي کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح و کانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد کشور، اين طرح از سوي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در استان ها در حال انجام است بيان داشت؛ توسعه آموزش هاي مهارتي مبتني بر نيازهاي جامعه هدف قرارگاه مهارت آموزي ستاد کل نيروهاي مسلح کشور از مهمترين اهداف اين تفاهم نامه مي باشد.
مرتضي محمديان، ايجاد ظرفيت هاي لازم جهت سهولت دسترسي کليه فراگيران جامعه هدف از طريق سامانه هاي مربوطه، استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي در کشور براي ايجاد شرايط مناسب، امکانات و فرصت هاي جديد در زمينه طرح مهارت آموزي قبل، حين و بعد از خدمت وظيفه عمومي و استفاده از توانمندي هاي علمي، تخصصي و توانمند سازي جامعه هدف قرارگاه مهارت آموزي را از ديگر اهداف اين تفاهم نامه کشوري عنوان نمود.
وي در ادامه خاطر نشان ساخت با توجه به ظرفيت بالقوه موجود در بخش آموزشگاه هاي آزاد استان به لحاظ تنوع حرفه هاي قابل آموزش، منتسبين معرفي شده از سوي سازمان نيروهاي مسلح در استان شامل کارکنان وظيفه، پايوران، خانواده پرسنل و بازنشستگان اين نيرو
مي تواند با تمهيدات صورت گرفته شده در متن اين تفاهم نامه از خدمات آموزشي اين اداره کل جهت ارتقاء مهارت هاي فني خود بهره مند گردند.
رئيس اداره آموزشگاه هاي آزاد اين اداره کل در پايان گفت؛ به دنبال اين هستيم تا در آينده با برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده نقش و  تاثير بخش غير دولتي در ارائه خدمات آموزشي به علاقمندان و مخاطبين فراگيري آموزش هاي فني و حرفه اي را در جامعه بيش از پيش نمايان نمائيم.
 
 
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن