روسای مراکز آموزشی

-

محمد بنی طالبی
سرپرست مرکز شهرکرد


  پرویز صادقی فرد
رئیس مرکز بروجن

هدایت الله رحیمی
سرپرست مرکز لردگان

 

نبی الله محمدی
رئیس مرکز فارسان

قدرت الله قاسمی
سرپرست مرکز سامان


علیرضا کریمی پورگله
سرپرست مرکز کوهرنگ

 


آقای آزاده
سرپرست مرکز کیار


مراد اسلامی
سرپرست مرکز هفشجان


خداکرم جعفری
رئیس مرکز سورشجان حافظ محمودیان 
سرپرست مرکز اردل

 

پروانه محقق
سرپرست مرکز خواهران شهرکرد

 

 
   

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان