شناسنامه خدمات الکترونیکی

خدمات به روز رسانی شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
ردیف عنوان خدمت عنوان زیر خدمت
1 صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد
(18081044000)
 
2 صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری
( 18081832000 )
 
3 نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های آزاد
( 18051833000 )
 
4 برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای
( 18051045000 )
 
5 برگزاری آزمون های مهارتی
( 18051046000 )
ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون
( 18051046100 )
صدور گواهینامه مهارت
(  18051046101 )
تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت
( 18051046102 )
پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت
( 18051046103 )
6 برگزاری مسابقات ملی مهارت
( 18051047000 )
برگزاری مسابقات مهارت
( 18051047100 )
برگزاری مسابقات آزاد مهارت
( 18051047101 )
برگزاری مسابقات مهارت معلولین
( 18051047102 )
اعزام به مسابقات جهانی مهارت
( 18051047103 )
7 تهیه استانداردهای آموزش مهارت
( 18081048000 )
 
8 مشاوره آموزشی و هدایت شغلی
( 18081049000 )
 
 
 

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان