تماس با ما

شماره های تماس          32228400   و 32226200

دفتر مدیر کل                               32229340 

آدرس : شهرکرد بلوار انقلاب جنب پل هوایی ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

آدرس ایمیل :               info@ctvto.ir


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان