معرفی خدمات الکترونیکی دولت

معرفی خدمات دولت

1808104400 صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد صفورا کرفسی 32243642
18081832000 صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری پریسا کیانپور 32243642
18051045000 نظارت بر اجرای دوره های آموزشی آموزشگاه های آزاد پریسا کیانپور 32243642
18051046000 برگزاری آزمون های مهارتی شهرام کوهیان افضل 32254630
18051046100 ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون جهانی –
فرشته عبدالهی
32220810
18051046101 صدور گواهینامه مهارت اشکان علیدوستی 32221349
18051046101 تمدید و تعویض گواهی نامه فاطمه مقیمی 32220810
18051046103 پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مریم قادری 32221075
18051047000 برگزاری مسابقات ملی اشکبوس فرامرزی 32221349
18051047101 برگزاری مسابقات مهارت اشکبوس فرامرزی 32221349
18051047102 برگزاری مسابقات آزاد مهارت اشکبوس فرامرزی 32221349
18051047103 برگزاری مسابقات مهارت معلولین اشکبوس فرامرزی 32221349
18051047104 اعزام به مسابقات جهانی مهارت اشکبوس فرامرزی 32221349
18081048000 تهیه استانداردهای آموزش مهارت سمیه پوربصیرت 32220687
18081048000 مشاوره آموزشی و هدایت شغلی مرتضی محمدیان 32220687
  برگزاری دوره های آموزشی مهارت حافظ محمودیان 32220810
 

 

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها