به گزارش روابط عمومي:

برگزاري جلسه تحليل طرح تکاپو با حضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان

کد خبر: 72484 تاریخ انتشار: 1399/04/09 13:08:55
نمایش: 242
اخبار
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،درراستاي بهره مندي از دستاوردهاي طرح تکاپو، شناسايي نياز بازار کسب وکار و استفاده از ظرفيت طرح تکاپو جهت برنامه ريزي آموزشي جلسه اي با حضورکبيري مدير کل آموزش  فني و حرفه اي استان ، انصاري سرپرست معاونت آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي اداره کل استان ،حيدري معاون کارآفريني و اشتغال اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي  استان چهارمحال و بختياري ،مشرف الملک کارگزار توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار استان چهارمحال و بختياري در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
کبيري مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان  اظهار داشت: براي اجراي موفق اين طرح هماهنگي حداکثري همه طرفهاي تأثيرگذار و شناخت آنان از اجزاي اين طرح امري ضروري است .
وي در ادامه گفت: آموزش هاي مهارتي که توسط بخش هاي دولتي و غيردولتي اداره کل آموزش فني و حرفه اي برنامه ريزي و ‌اجرا مي شود، بخش مهمي از اجراي طرح تکاپو است و سعي ما بر اين است تا با کسب آگاهي هاي بيشتر و بر اساس نيازسنجي هاي صورت گرفته، بخشي از آموزشهاي خود را براي نيل به اهداف اين طرح مهم اختصاص دهيم
انصاري  سرپرست معاونت آموزش  ،پژوهش و برنامه ريزي توضيحاتي در خصوص استفاده از ظرفيت طرح تکاپو جهت برنامه ريزي آموزشي مطالبي را ارائه نمود

مشرف الملک کارگزار طرح تکاپواستان چهارمحال و بختياري در ادامه تصريح كرد: اين طرح باتوجه به تحليل بازار مهارت مبتني بر ديناميک کسب وکار و اشتغال استان تدوين گرديده
وي  بر اهميت آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي  و همکاري اين اداره کل  در طرح تکاپو تأکيد کرد و گفت: اين طرح با هدف توسعه کسب و کارهاي خرد، توانمندسازي کارجويان فاقد مهارت و پايدارسازي مشاغل با همکاري اداره کل  آموزش فني و حرفه اي استان اجرائي  ميگردد.
شايان ذکر است رسته هاي اولويت دار اشتغال فني و حرفه اي  استان چهارمحال و بختياري ،دام سبک کفش گردشگري زعفران قرارداد مزرعه پوشاک زنبورداري و... مي باشند
 

افزودن دیدگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان