به گزارش روابط عمومي:

مهارت جزئي از زندگي امروز ماست

کد خبر: 72488 تاریخ انتشار: 1399/04/12 12:48:45
نمایش: 277
اخبار
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ، مديرکل آموزش فني و حرفه اي  استان  به همراه  سرپرست معاونت اداري مالي و پشتيباني  اداره کل ، سرپرست  اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ريزي اداره کل  و رييس مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان لردگان با فرماندار خانميرزا ديدار و گفتگو کردند.
فرماندارخانميرزا ضمن تبريک به انتخاب شايسته مديرکل زن گفت :سازمان فني وحرفه اي کشور کمک هاي شايان به زندگي مردم درکسب مهارت واشتغال دراين چندساله داشته واميدواريم که شهرستان تازه تاسيس خانميرزا ازاين نعمت که همان افتتاح مرکزآموزش فني وحرفه اي است بهره مندشوند
 مرادي  خاطر نشان کرد:مهارت جزئي ار زندگي امروز ماست که درشهرستان خانميرزا دشت بسياروسيع وپر رونقي درامر کشاورزي ودامپروري وجود دارد که امروز با آموزشهاي به روز شما از سنتي به مکانيزه تبديل ودر زندگي مردم ديده شود.
وي افزود: شهرستان خانميرزا شاهراه جاده اي در وسط آن مي گذرد ودراين ميان تواناي بهتر درکسب مهارت واشتغال رابراي مردم بوجود مي آورد وانتظار تاسيس هرچه زودتر اين مرکز را داريم.
کبيري مديرکل آموزش فني وحرفه اي استان با خبراينکه درسال گذشته بيشترين آموزشهاي فني و حرفه اي  در حوزه کاهش وکنترل آسيبهاي اجتماعي درشهرستان خانميرزا برگزارشد افزود:اين مهارت ها همچنان ادامه خواهد داشت و  بايد بيش از پيش به تنوع در بازارکار  بينديشيم و اين باور را در جامعه بوجود آوريم که براي کارآفريني مهارت نياز است .
 وي خاطر نشان کرد:آموزش کشاورزان، روستائيان و عشاير در دستور کار سازمان آموزش فني و حرفه اي است چرا که اين آموزشها  مولد زمينه تحقق شعار جهش توليد را فراهم مي‌کند
 

افزودن دیدگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان