به گزارش روابط عمومي:

فرماندار شهرستان سامان با مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان ديدار و گفتگو کرد

کد خبر: 72493 تاریخ انتشار: 1399/04/17 09:43:52
نمایش: 210
اخبار
به گزار ش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ، فرماندار شهرستان سامان به همراه رييس مرکز آموزش فني و حرفه اي سامان و روحانيون  با مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان ديدار و گفتگو کرد.
در اين  ديداراکبريان فرماندار شهرستان سامان  با اشاره به قابليت ها و پتانسيل آموزش فني و حرفه اي، گفت: فعاليت در بخش اشتغال، صنعت و ديگر بخش هاي مختلف که در امر اشتغال تأثير گذار هستند نيازمند اين است که ابتدا از طريق آموزش هاي مهارتي توانمند بشوند تا موثرتر باشند و امروزه نقش مهارت ها در زندگي بسيار مهم مي باشد
وي در ادامه بر گسترش آموزش براي زنان سرپرست خانوار تأکيد و خاطرنشان کرد: آموزش هاي مهارتي براي توانمند نمودن اين بانوان بسيار مهم است به اينصورت که با اين آموزش ها اين افراد مي توانند روي پاي خود ايستاده و در نهايت مشکلات بعدي که آسيب هاي اجتماعي است کاهش پيدا کند
فرماندار شهرستان سامان خاطر نشان کرد: پيشرفت علم و لزوم استفاده از تکنولوژي هاي جديد نيازمند نيروي کار ماهر و متخصص است و رمز موفقيت در دنياي امروز نيازمند نگاه مهارت محور به حوزه اشتغال است.
 کبيري مديرکل آموزش فني وحرفه اي استان  هم در اين ديدار به استعداد اين شهر در امر آموزش هاي مهارتي اشاره کرد  و گفت: شهرستان سامان  نشان داده است که در آموزش هاي فني وحرفه اي بسيار زمينه مناسبي دارد.
وي در ادامه اظهار داشت: بضاعت و پتانسيل پذيرش آموزش ها غني و موجود است و  آموزش ها را بايد بارور کرد و در اين صورت است که کارآموزان و علاقمندان به آموزش هاي مهارتي استقبال بسيار بالايي از اين آموزش ها خواهند داشت
کبيري  افزود: بايد بر توانمنديها و پتانسيل در حوزه بانوان اين شهر نگاه ويژه اي شود و اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان نيز تاکيد بر  گسترش آموزش ها براي بانوان دارد و برنامه ريزي هائي صورت گرفته است که آموزش ها طبق نيازسنجي هاي صورت گرفته اجرايي مي شود

افزودن دیدگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان