به گزارش روابط عمومي:

کيفي سازي آموزش هاي مهارتي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان

کد خبر: 72610 تاریخ انتشار: 1399/12/02 07:45:45
نمایش: 101
اخبار
کيفي سازي آموزش هاي مهارتي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
 
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، کارگروه راهبري توسعه مديريت با حضور مدير کل اين اداره و معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در خصوص راه اندازي مرکز تخصصي گياهان دارويي و ماهيان سردآبي در محل اين اداره کل برگزار شد.
کبيري اظهار داشت: با توجه به اين که استان چهارمحال و بختياري يکي از قطب هاي گياهان دارويي کشور مي باشد، جهت ايجاد اشتغال پايدار در بخش کشاورزي، راه اندازي مرکز آموزش تخصصي گياهان دارويي با استفاده از ظرفيت هاي موجود از جمله ظرفيت دانشگاه در دستور کار اين اداره قرار گرفت.
وي اهداف اين طرح را آموزش و ارتقا سطح مهارت افراد، کشت و پرورش گياهان دارويي و اجراي طرح پژوهشي و فرآوري و فروش محصولات طبيعي در فروشگاه هاي تعاوني هاي توزيعي وابسته به فني و حرفه اي عنوان کرد و افزود: اين طرح در چهار فاز و بر اساس اسناد بالا دستي سند آمايش سرزمين و طرح تکاپو پيش بيني و تفاهم نامه سه جانبه اي بين جهاد کشاورزي، مرکز تحقيقات کشاورزي و اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان بسته شده است.
ايشان در ادامه نيز به ظرفيت پرورش ماهيان سردآبي در استان اشاره کرد و گفت: راه اندازي مرکز آموزش تخصصي ماهيان سردآبي در اردل با مشارکت بخش خصوصي توسط اين اداره کل پيگيري خواهد شد.
کبيري ضمن بيان ظرفيت استان در زمينه گردشگري خبر از راه اندازي مرکز تخصصي گردشگري با همکاري بخش خصوصي براي آموزش و توانمندسازي افراد متقاضي در اين حوزه داد.
معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از فعاليت هاي اين اداره کل در زمينه هاي مختلف با رويکردي جديد و نگاهي پژوهش محور تشکر کرد و گفت: ساختار اجراي طرح، تامين منابع و مشخص شدن ذينفعان در حوزه هاي مورد بحث مهم مي باشد.
وي خواستار در نظر گرفتن روش هاي نوين در بخش پرورش آبزيان شد و نيز اجراي دوره نحوه تشکل و سامان دهي فعالان در اين حوزه را پيشنهاد داد.
در پايان لوح سپاسي از طرف استاندار محترم و رييس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به دليل اهتمام ويژه اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در زمينه ارزيابي عملکرد بين ساير دستگاه هاي اجرايي، به مدير کل اين اداره اهدا شد.
مدير کل اين اداره نيز از تمامي همکاراني که از گذشته تا حال  در راستاي پيشبرد برنامه ها و سياست هاي دولت تلاش کرده اند، تشکر و قدرداني نمود. 
 

افزودن دیدگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان