به گزارش روابط عمومي:

بازديد از اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در راستاي اجراي پروتکل هاي بهداشتي

کد خبر: 75139 تاریخ انتشار: 1400/02/04 08:10:43
نمایش: 93
اخبار
بازديد از اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در راستاي اجراي پروتکل هاي بهداشتي
 
با توجه به لزوم نظارت بر اجراي پروتکل هاي وزارت بهداشت در مبارزه با کوويد  ۱۹ و فاصله گذاري اجتماعي در اماکن عمومي و ادارات شهرستان شهرکرد در تاريخ 2 ارديبهشت سال 1400 نماينده هايي از مرکز بهداشت و سازمان بازرسي استان از اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  بازديد نمودند.
در راستاي اين بازديد ضمن بررسي نحوه رعايت پروتکل هاي بهداشتي، وضعيت تهويه، اطلاع رساني هشدارهاي بهداشتي، گندزدايي، ضدعفوني، فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از ماسک توسط کارکنان و مراجعين و حضور کارمندان بر اساس دستور العمل هاي ستاد مقابله با کرونا مورد بررسي قرار گرفت.
با همکاري کليه همکاران تا کنون اين اداره کل توانسته است بيشتر شيوه نامه هاي اعلام شده از طرف ستاد مقابله با کرونا را رعايت نمايد و نياز است کاستي هاي موجود نيز برطرف شود.
 

افزودن دیدگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان