به گزارش روابط عمومي:

گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي براي توانمند سازي سوادآموزان و ايجاد زمينه اشتغال

کد خبر: 75160 تاریخ انتشار: 1400/03/24 14:50:38
نمایش: 74
اخبار
گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي براي توانمندسازي سوادآموزان و ايجاد زمينه اشتغال
 
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي چهار محال و بختياري در راستاي ايجاد، گسترش، هم فکري و همکاري هاي آموزشي – پژوهشي، تفاهم نامه اي بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي و اداره کل آموزش و پرورش استان بسته شد.
کبيري اظهار داشت: اين تفاهم نامه به منظور  اجراي طرح (سواد و زندگي ) براي گروه سني 10 تا 49 سال صورت گرفته است.
وي افزود: اميد است با توانمند سازي سواد آموزان از لحاظ آموزشي، مهارتي و فني، زمينه ايجاد اشتغال و بهره وري مناسب اين قشر از جامعه فراهم گردد.
طبق اين تفاهم نامه مقرر شد اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن مشاوره و هدايت شغلي و آموزشي متقاضيان، دوره هاي آموزشي را با همکاري اداره کل آموزش و پرورش ويژه سواد آموزان مراکز يادگيري برگزار نمايد و بر اجراي صحيح اين دوره ها نظارت نمايد.
همچنين مقرر گرديد معاونت سواد آموزي اداره کل آموزش و پرورش استان نيز علاوه بر تامين فضاي مناسب جهت اجراي دوره هاي آموزشي، نيازسنجي لازم را همراه با اولويت بندي انجام دهد و افراد متخصص را براي آموزش و تدوين استانداردهاي آموزشي معرفي کند.
لازم به ذکر است که در حال حاضر 80 سوادآموز در شهرستان کوهرنگ متقاضي بهره مندي از آموزش هاي مهارتي مي باشند.
 

افزودن دیدگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان