به گزارش روابط عمومي:

نداشتن مهارت از عوامل بيکاري

کد خبر: 75164 تاریخ انتشار: 1400/04/03 11:13:11
نمایش: 52
اخبار
نداشتن مهارت از عوامل بيکاري
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي چهار محال و بختياري، در راستاي ايجاد فرصت هاي شغلي برابر براي افراد ماهر و توانمند در کسب و کارهاي پيشرو و فناور، تفاهم نامه اي بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و موسسه دانش بنيان ميزان گستران شريف بسته شد.
فرانک کبيري خاطرنشان کرد: با توجه به اين که اساس فعاليت هاي فني و حرفه اي بر پايه علم مي باشد، با شرکت هاي دانش بنيان تعامل خوبي ايجاد خواهد شد.
مدير کل اداره آموزش فني و حرفه اي استان با اشاره به سطح بالاي بيکاري در استان گفت: با رويکرد اين اداره کل مبني بر آموزش هاي منجر به اشتغال، مي توان گامي موثر جهت کاهش معضل بيکاري برداشت.
وي اظهار داشت: داشتن گواهي مهارت براي افراد متقاضي فعاليت در شرکت ها و پروژه هاي بزرگ، باعث افزايش کيفيت و بهره وري مي شود.
مدير عامل موسسه دانش بنيان ميزان گستر شريف، ضمن تشکر از همکاري اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، گفت: اين موسسه با هدف اشتغال مهارت آموختگان فني و حرفه اي در شرکت هاي خصوصي و فناور، مجري آزمون استخدام شرکت هاي خصوصي مي باشد.
در پايان مقرر شد، ضمن ارائه گزارشي از وضعيت دعوت به کار مهارت آموختگان پس از فرآيند معرفي به شرکت ها، خلا هاي مهارتي جهت به روز رساني و تدوين دوره هاي جديد مهارت افزايي، بررسي گردد.
 

افزودن دیدگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان