به گزارش روابط عمومي:

تبادل تجربيات در حوزه مالي با حضور مدير کل اداره آموزش فني و حرفه اي هرمزگان

کد خبر: 75172 تاریخ انتشار: 1400/04/16 08:20:45
نمایش: 60
اخبار
جلسه اي با حضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان هرمزگان جهت تبادل تجربيات در خصوص واگذاري ها و حوزه مالي و حقوقي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي چهارمحال و بختياري برگزار شد.
اسما کريمي عنوان نمود: به منظور افزايش اثربخشي در حوزه آموزش و با توجه به ظرفيت هاي قانوني و فرصت هاي کسب و کار در استان هرمزگان، از طرح واگذاري به عنوان يک طرح پيش ران استفاده شد.
وي اضافه کرد: با توجه به اين که تنها 10 مرکز دولتي جهت ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي وجود داشت و امکان جذب مربي نيز نبود، به کمک طرح مذکور 7 مرکز آموزش فني و حرفه اي، معادل 70 درصد اماکن آموزشي استان، به کمک بخش خصوصي و سرمايه گذاران در راستاي ارتقاي بهره وري واگذار شد.
مدير کل آموزش فني و حرفه اي هرمزگان يکي از اين پروژه ها را واگذاري ساختمان قديمي اداره کل استان عنوان کرد که در چهار طبقه به صورت کامل تجهيزشد و به بهره داري رسيد.
به گفته وي با واگذاري ساختمان مرکز آموزش فني و حرفه اي بشاگرد که از محروم ترين نقاط کشور محسوب مي شود، در قالب ماده 27 قانون الحاق به آموزشگاه آزاد، عموم مردم از آموزش هاي فني و حرفه اي به صورت رايگان برخوردار شده اند.
کريمي ادامه داد: در اين مرکز که از هيچ گونه تجهيزات دولتي استفاده نشده است، 50 هزار يورو نيز از طرف سفارت کشور ژاپن براي تامين امنيت انساني GGP اهدا گرديد.
وي از ديگر طرح هاي واگذاري به مرکز خواهران ميناب جهت آموزش رايگان به معلولين در قالب ماده 5 قانون الحاقي(2) و مرکز آموزش فني و حرفه اي فناوري اطلاعات بندر عباس براي ارائه آموزش رايگان به آسيب ديدگان و افراد ساکن در سکونتگاه هاي غير رسمي در قالب ماده 5 و تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه اشاره کرد.
در پايان کريمي نتايج واگذاري در طول مدت دوره بهره برداري را 2849500 نفر ساعت تعهد آموزش مهارتي در مراکز واگذاري، 778500 نفر ساعت تعهد آموزش رايگان، 54500 ميليون ريال سرمايه گذاري براي تجهيزات آموزشي و اداري اعلام نمود و افزود: به طور کلي 185447 ميليون ريال در هزينه هاي جاري صرفه جويي شده است.
 

افزودن دیدگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان