به گزارش روابط عمومي:

حضور مدير کل دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان فني و حرفه اي کشور در اداره کل استان

کد خبر: 85248 تاریخ انتشار: 1400/08/30 12:21:02
نمایش: 30
اخبار
حضور مدير کل دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان فني و حرفه اي کشور در اداره کل استان
 
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي چهار محال و بختياري، در جلسه اي که با حضور مدير کل دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان و جمعي از همکاران در سالن جلسات اين اداره کل برگزار گرديد، به بررسي موضوعات و مشکلات در حوزه هاي مختلف آموزش، آزمون و آموزشگاه هاي آزاد پرداخته شد.
فرانک کبيري ضمن خوشامدگويي به نماينده ويژه رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در پروژه ملي همکاري با قرارگاه مرکزي مهارت آموزي کارکنان وظيفه ستادکل نيروهاي مسلح، خاطرنشان کرد: با توجه به بازنشسته شدن تعدادي از همکاران در سال هاي اخير، اين اداره کل با کمبود نيروي انساني روبرو است و در جذب مربيان حق التدريس و افتخاري نيز مشکلات قانوني وجود دارد که اميد است به منابع نيروي انساني توجه ويژه گردد.
در حوزه آموزش، عدم امکان اجراي مناسب دوره هاي مجازي با توجه به نبود وسايل و تجهيزات هوشمند در آموزش زندانيان، خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي، عشاير و سکونتگاه هاي غير رسمي در شرايط به وجود آمده از کرونا مطرح شد.
موارد ديگري از جمله مشکلات پورتال، نبود چارت سازماني در بسياري از مراکز و همچنين عدم وجود مراکز فني و حرفه اي در تعدادي از شهرستان هاي استان، کمبود مواد مصرفي و نبود اعتبار براي به روز رساني دستگاه هاي موجود در کارگاه ها و کاهش بهره وري دوره هاي آموزشي به دليل شرکت نکردن مهارت آموزان در آزمون پايان دوره نيز صحبت گرديد.
مشخص نبودن دقيق منابع آزمون موردي بود که در بخش آزمون عنوان شد.
در حوزه آموزشگاه هاي آزاد نيز تغييرات زياد پورتال مطرح و از مدير کل دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان خواسته شد تا علاوه بر امکان آموزش بخشي از استاندارد آموزشي در موارد خاص، زمان شرکت در آزمون پايان دوره افزايش يابد.
در پايان مدير کل دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور ضمن آرزوي موفقيت براي تمامي همکاران اين اداره کل، موضوع آموزش هاي تعاملي بين مراکز دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي و آموزشگاه هاي آزاد را عنوان نمود و ادامه داد: اميد است با به کارگيري مربيان جهادي بتوان آموزش هاي فني و حرفه اي را نيز در مناطق دور افتاده اجرا کرد.
حبيب عرفان منش گفت: همه موارد مطرح شده توسط همکاران اداره کل آموزش فني و حرفه اي چهارمحال و بختياري به مديران حوزه هاي مربوطه در سازمان منتقل خواهد شد.
 
 

افزودن دیدگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان