اخبار مرداد 02

1402/05/31 23:08:05
جلسه شوراي راهبري
1402/05/31
جلسه کميته مهارت شهرستان شهرکرد
1402/05/31 10:42:44
ديدار مهارتي
1402/05/31 09:43:27
ديدار مهارتي
1402/05/31 09:30:13
حضوردربرنامه راديوجهان بين
1402/05/31 06:06:52
جلسه شوراي هماهنگي مديران
1402/05/29 10:45:00
ديدارمديرکل باخانواده مرحوم اميني همکاربازنشسته
1402/05/29 01:24:35
امضاي تفاهم نامه
1402/05/28 23:51:56
جلسه بررسي راهکارهاي درآمدزايي
1402/05/28
جلسه شوراي هماهنگي دستگاههاي تابعه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي استان
1402/05/28
جلسه شوراي هماهنگي دستگاه هاي تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي استان
1402/05/28
جلسه کارگروه آموزش وپژوهش
1402/05/28 02:24:30
جلسه هماهنگي جهت خريدنرم افزار
1402/05/28 00:10:17
ميز خدمت
1402/05/26 08:40:55
بهينه سازي مصرف انرژي
1402/05/25 05:14:38
همکار بازنشته، جانباز و آزاده
1402/05/24 12:24:11
کارگروه اشتغال
1402/05/24 12:20:44
کارگروه راهبري توسعه مديريت
1402/05/24 11:54:17
برگزاري جلسه تعاوني مسکن
1402/05/24 11:47:56
برگزاري هيات نظارت
1402/05/22 18:24:44
شوراي اداري فارسان
1402/05/22 18:22:10
تقدير از گروه جهادي منطقه موگويي
1402/05/20 16:48:03
خدمت با مهارت
1402/05/20 04:24:47
مصاحبه با مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان
1402/05/20 04:22:58
آزمون هماهنگ مرحله چهارم
1402/05/19 10:02:33
بازديد مدير کل از مرکز فارسان
1402/05/19 09:59:04
تدوين سند حرفه پارچه بافي
1402/05/18 11:15:15
دوره چوغا باف روستاي کران
1402/05/18 11:14:17
دوره دوخت سرويس آشپزخانه در جونقان
1402/05/18 11:11:44
اجراي عدالت آموزشي
صفحه 1 از 3  

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها