اخبار شهریور 02

1402/06/31 20:02:05
خدمت با مهارت
1402/06/22 10:10:47
آشنايي با دوره هاي فني و حرفه اي
1402/06/21
کارگاه آموزشي در شهرستان بن
1402/06/19 13:25:56
بازديد مدير کل از مرکز چليوان
1402/06/18 15:56:10
بازديد از کارگاه هاي مرکز برادران شهرکرد
1402/06/17 22:50:20
ميز خدمت
1402/06/13 17:25:25
تعامل با موسسه اعتباري نور
1402/06/13 10:05:50
بازديد مدير کل از مرکز شلمزار
1402/06/13 08:48:43
دوره نقاشي روي پارچه
1402/06/11 21:48:46
طرح تابستان مهارت در شهرستان بن
1402/06/09 06:51:38
ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي به دانش آموزان
1402/06/09 03:16:12
افتتاح مرکز جوارکارگاهي اتاق بازرگاني
1402/06/09 03:03:55
سفر معاون آموزش سازمان به شهرکرد
1402/06/07 06:44:48
برنامه ريزي جهت سفر معاون آموزش به استان
1402/06/06 23:48:25
جلسه بررسي اعتبارات عمراني
1402/06/06 23:42:35
مجوز مرکز مديريت مهارت آموزي و مشاوره شغلي علوم پزشکي
1402/06/06 23:38:43
ستاد سنجش و ارزشيابي مهارت
1402/06/03 03:45:33
هفته دولت
1402/06/03 02:51:20
ميز خدمت
1402/06/02 13:25:01
غبارروبي وعطرافشاني قبورمطهرشهدا
1402/06/02 12:32:21
جلسه شوراي اداري استان
1402/06/02 12:05:19
مراسم غبارروبي وعطر افشاني گلزارشهداي شهرسودجان
1402/06/02 06:24:04
آئين غباررويي گلزارشهدا
1402/06/02 06:14:12
برگزاري مراسم زيارت عاشورا
1402/06/01 21:22:02
جلسه انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها