اخبار مهر 02

1402/07/30 04:03:58
بازديد مدير کل از مرکز لردگان
1402/07/30 04:00:34
شوراي مهارت شهرستان فلارد
1402/07/29 16:17:56
جلسه هم انديشي با اموزشگاه هاي ازاد
1402/07/28 23:29:35
بازديد منزوي از غرفه فني و حرفه اي
1402/07/28 22:51:28
خدمت با مهارت
1402/07/28 00:10:02
حضور مدير کل در فرمانداري شهرستان کوهرنگ
1402/07/28 00:06:09
بازديد مدير کل از پروژه هاي عمراني
1402/07/27 23:44:52
اهدا توپ داژبال و پيراهن سفير هيات ورزش هاي همگاني
1402/07/27 05:26:42
افتتاح غرفه نمايشگاه کارآفريني
1402/07/27 05:17:32
تجليل از تيم واليبال خواهران
1402/07/26 01:39:59
بازديد از دوره هاي آموزشي سودجان
1402/07/26 01:35:17
بازديد مدير کل از مرکز شلمزار
1402/07/24 05:06:42
حضور رييس کانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد کشور
1402/07/23 23:35:54
تجليل از رييس انجمن اموزشگاه مراقبت و زيبايي
1402/07/22 23:11:05
ديدار با رييس هيئت مديره کانون آموزشگاه هاي آزاد
1402/07/21 07:31:47
برگزاري آزمون در مرکز معلولين حامي
1402/07/16 00:23:41
برگزاري مسابقات ورزشي در ياسوج
1402/07/14 20:45:15
خدمت با مهارت
1402/07/14 20:43:28
مسابقات ورزشي همکاران
1402/07/14 19:28:23
برنامه ريزي جهت برگزاري مسابقات ملي مهارت
1402/07/13 19:56:56
نقد کتاب با حضور معاون آموزش سازمان فني و حرفه اي کشور
1402/07/10 18:36:35
مسابقات ورزشي همکاران
1402/07/10 00:53:46
کارگروه آموزش و پژوهش استان
1402/07/09 14:03:02
برگزاري کارگروه سلامت اداري
1402/07/07 02:22:45
غبارروبي قبور شهداي سودجان

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها