اخبار آبان 02

1402/08/30 01:29:34
بازديد مدير کل از مرکز چليوان
1402/08/30 01:28:26
بازديد مدير کل از مرکز سامان
1402/08/28 22:30:46
اجراي تفاهم نامه با صندوق کارافريني اميد
1402/08/27 17:34:13
حمايت از مردم غزه
1402/08/26 21:24:45
رفع مشکلات تعاوني مسکن همکاران
1402/08/26 21:23:25
ميز خدمت در سومين روز سفر هيات دولت
1402/08/26 01:18:09
ديدار با مشاور وزير
1402/08/25 17:12:41
استقبال از رياست محترم جمهور در سفر به استان
1402/08/25 17:10:19
حضور وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي در استان
1402/08/24 21:42:27
سفر رياست محترم جمهور
1402/08/21 06:00:55
برگزاري شوراي اداري
1402/08/19 15:53:34
خدمت با مهارت
1402/08/19 15:42:25
بازديد مدير کل از دوره هاي خانميرزا
1402/08/18 21:14:16
بازديد مدير کل از مرکز خانميرزا
1402/08/17 04:10:21
بازديد مدير کل از مرکز باباحيدر
1402/08/17 04:09:12
بازديد مدير کل از مرکز فارسان
1402/08/14 14:09:39
نشست با نماينده ديوان محاسبات
1402/08/13 20:00:08
راهپيمايي ۱۳ آبان
1402/08/10 20:55:27
آموزش در مناطق محروم اردل
1402/08/10 17:11:38
خدمت جهادي
1402/08/10 10:09:55
حضور در سامد
1402/08/09 14:56:54
مسابقات ملي مهارت الکترونيک
1402/08/09 14:55:24
کسب مقام سوم مسابقات ملي مهارت الکترونيک توسط چهارمحال
1402/08/09 14:28:54
مسابقات ملي مهارت الکترونيک
1402/08/09 09:41:22
دومين روز مسابقات ملي مهارت الکترونيک
1402/08/09 03:51:45
برگزاري کارگروه سلامت
1402/08/09 03:49:19
بازديد دانشجويان از مسابقات ملي مهارت
1402/08/08 21:14:16
شهرکرد ميزباني مسابقات ملي مهارت الکترونيک
1402/08/08 21:12:29
مسابقات ملي مهارت الکترونيک
1402/08/04 21:53:41
بهينه سازي مصرف انرژي
صفحه 1 از 2  

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها