مدیر کل و روسای واحدها

-

 


 

    علیرضا کریمزاده


 


علی انصاری
 معاون اداری پشتیبانی

زینت کیانی 
معاون  آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی مراد اسلامی 
رئیس حراست اداره کل 
 

جمشید جعفرزاده
رئیس اداره امور مالی

شهرام کوهیان افضل
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

بهزاد وهابی
رئیس اداره امور عمومیپریسا کیانپور
رییس موسسات آموزشگاههای آزاد

 
محمد بنی طالبی
رییس اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی
 

 
   

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها