روسای مراکز آموزشی

-
علیرضا کریمزاده
سرپرست مرکز شهرکرد


  پرویز صادقی فرد
رئیس مرکز بروجن

هدایت الله رحیمی
سرپرست مرکز لردگان

 

نبی الله محمدی
رئیس مرکز فارسان

قدرت الله قاسمی
سرپرست مرکز سامان


علیرضا کریمی پورگله
سرپرست مرکز کوهرنگ

 


جهانبخش رئیسی
رئیس مرکز کیار


محمد بنی طالبی
سرپرست مرکز هفشجان


خداکرم جعفری
رئیس مرکز سورشجان حافظ محمودیان 
سرپرست مرکز اردل

 

طیبه ابوطالبی
رئیس مرکز خواهران شهرکرد

 

 
   

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان