اطلاعیه ها

1401/06/30
آگهي فراخوان جذب سرباز مربي
1400/08/15
مسابقه خانوادگي پدافند غير عامل
1398/10/22
فراخوان انجام طرح پژوهشي
1398/09/25 12:01:33
دفترچه الکترونيکي سه ماهه چهارم استان
1398/06/24 07:47:30
دفترچه الکترونيکي سه ماهه سوم 98
1398/06/03
برگزاري استارتاپ گياهان دارويي در مرکز آموزش فني و حرفه اي هفشجان
1398/05/14 12:24:57
آگهي فراخوان سرمايه گذار نوبت دوم
1398/05/13
آگهي مزايده واگذاري فضاهاي مازاد اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
1398/04/23
آگهي مزايده واگذاري فضاهاي مازاد اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
1398/04/23 13:28:54
آگهي مزايده خودروهاي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
1398/03/29 10:21:13
دفترچه آموزشي سه ماهه دوم سال 98
1398/03/28 09:26:13
آگهي مزايده فضاهاي مازاد اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
1398/03/27
آگهي اجاره فضاهاي مازاد اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
1398/02/21 08:09:38
دفترچه آموزشي سه ماهه اول سال 98
1397/10/07
دفترچه آموزشي سه ماهه چهارم سال 97
1397/08/07 16:46:18
راه اندازي سامانه تقاضاسنجي روستايي
1397/07/16 08:19:33
آگهي جذب سرباز مربي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
1397/06/03
دفترچه آموزشي سه ماهه سوم97
1397/05/09
دفترچه آموزشي سه ماهه دوم 97
1397/03/17 09:02:43
جشنواره انتخاب مربيان و روساي نمونه (برتر) مراكز آموزش فني و حرفه اي بخش دولتي
1397/03/07
آگهي جذب سرباز مربي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
1397/01/22 12:43:06
دفترچه آموزشي سه ماهه اول 97
1396/11/04
فراخوان پژوهشي
1396/09/27
دفترچه آموزشي سه ماهه چهارم
1396/09/25 12:19:18
ثبت نام در سامانه مشمولين سربازي تمديد گرديد
1396/09/02
فراخوان پژوهشي
1396/07/02
سامانه مشمولين سربازي از تاريخ 96/9/14لغايت96/9/20 جهت ثبت نام براي اعزامي تاريخ 96/12/02 فعال خواهد بود.
1396/06/26
دفترچه راهنماي ثبت نام دوره هاي آموزشي سه ماهه سوم
1396/06/26
دفترچه راهنماي ثبت نام دوره هاي آموزشي سه ماهه سوم
1396/05/02
آگهي منازل سازماني
صفحه 1 از 4  

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها