شماره تماس واحدها

شماره ثابت کارکنان واحد داخلی واحد نام واحد
32229340 خانم کرفسی 367 دفتر مدیر واحد مدیریت
32228950     فاکس دفتر مدیر
32221273 خانم رضوان امیدی 321 ارزیابی وعملکرد
32221084 آقای سیامک اکبری 369 روابط عمومی
32225026 خانم غزاله خواجعلی 303 فناوری و اطلاعات
  آقای رضا جمشیدی 319 دفتر فنی
32223042 آقایان منصور کریمی- حبیبی 319 دفتر فنی کارشناسان
32220994 آقای مصطفی رستمی 335 دفتر حقوقی
32220658 آقای سعید قطره 361 کارشناس بودجه
32229539 آقای مراد اسلامی 354 رییس حراست
32229539 خانم خدیجه فلاح 315 دفتر حراست
32220827 آقای علی انصاری 312 معاون اداری و پشتیبانی معاونت اداری و پشتیبانی
32229261 آقای مسعود کبیری 304 ذیحساب واحد امورمالی
32253753 آقای جمشید جعفرزاده 345 رییس مالی
32228054 آقایان تمدنی فر -  دهقانی 368 کارشناسان مالی
32228054 خانم لیلا روستایی 306 کارشناس امور مالی
32220707 آقایان مسلم برخورداری- شیروانی 307 امین اموال - کارپرداز
  آقای یدالله صفری 359 انبار
32220658 آقای بهزاد وهابی 361 رییس امور عمومی واحد امور عمومی و پشتیبانی
32254312 خانم سمانه صادقی 320 کارگزینی
32254312 خانم معصومه خردمند 376 کارشناس امور اداری
  خانم اعظم نیکپور 362 رفاهیات
  آقای نبی الله شریفی   نقلیه
32220834 خانمها خدیجه سعیدی زمانی 360 دبیرخانه
32242772 خانم زینت کیانی 314 معاون  آموزش، پژوهش و برنامه ریزی معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی
32254630 آقای شهرام کوهیان 375 رییس آزمون واحد آزمون
32221349 آقایان فرامرزی - رییسی 370 کارشناسان آزمون
32221349 آقای واحد 370 کارشناس آزمون
32221075 خانم فرشته بیاتی و آقای رحمتی 318 کارشناس آزمون
32221075 خانم مریم قادری 334 کارشناس آزمون
32221349 آقایان توسلی- علیدوستی 332 کارشناس آزمون
32225982 آقای محمد بنی طالبی 347 رییس آموزش
32220687 آقایان مرتضی محمدیان- آقایی 363 کارشناسان آموزش
32220687 آقای هدایت الله رحیمی-آقای آماره 349 کارشناسان آموزش
32220687 خانم  حکیمه معادیخواه 352 کارشناس آموزش
  خانمها عفت امیدی - پوربصیرت 374 کارشناسان آموزش
32243642 خانم پریسا کیانپور 357 رییس آموزشگاه آزاد رییس آموزشگاه آزاد
32243642 خانم یاسمین رییسی 340 کارشناس آموزشگاه آزاد
32243642 خانم سهیلا ارزانش 337 کارشناس آموزشگاه
  آقای ناصر جوانبخت 338 کارشناس آموزشگاه
-32228400-32226200 آقایان شهابی- میرفروغی- اکبری 371 نگهبانان نگهبان
  سجاددلشاد 371 کارشناس میز خدمت میز خدمت

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها