قراردادها

لیست مشخصات تفاهمنامه های منعقده استان چهارمحال و بختیاری 

ردیف استان موضوع تفاهم نامه طرف تفاهم نامه تاریخ توضیحات
1 چهارمحال وبختیاری همکاری آموزشی بنیاد علوی 1401/2/19  
2 چهارمحال وبختیاری اشتغالزایی بنیاد مسکن شهرستان بروجن 1400/6/17  
3 چهارمحال وبختیاری توانمند سازی بسیج سازندگی سپاه استان 1401/3/6  
4 چهارمحال وبختیاری توانمند سازی اتحادیه انجمن های اسلامی 1401/3/25  
5 چهارمحال وبختیاری خوشه خاتم شیخ شبان شرکت شهرکهای صنعتی 1401/4/1  
6 چهارمحال وبختیاری توانمند سازی موسسه خیریه گمشده بقیع 1401/4/5  
7 چهارمحال وبختیاری طرح کهاد دانشگاه شهرکرد 1401/4/14  
8 چهارمحال وبختیاری سه جانبه طرح نخلستان دانشگاه شهرکرد و پارک علم وفناوری استان 1401/5/22  
9 چهارمحال وبختیاری فعالیتهای پژوهشی پارک علم وفناوری استان 1401/5/22  
10 چهارمحال وبختیاری اپلیکیشن همه کارا گروه بازرگانان برتر 1401/6/1  
11 چهارمحال وبختیاری آموزش خانواده زندانیان اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان 1401/6/8  
12 چهارمحال وبختیاری آموزش تعاونی های روستایی سازمان تعاون روستایی استان و اتحادیه تعاون روستایی استان 1401/7/9  
13 چهارمحال وبختیاری آموزش زنبورداران اتحادیه زنبورداران استان 1401/7/16  
14 چهارمحال وبختیاری طرح کهاد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 1401/7/2  
15 چهارمحال وبختیاری ایجاد امنیت شغلی مهارت آموزان شرکت بیمه ملت 1401/7/17  
16 چهارمحال وبختیاری توانمند سازی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان 1401/8/3  
17 چهارمحال وبختیاری توانمند سازی مهارتی کانون وابستگان سپاه استان 1401/8/10  
18 چهارمحال وبختیاری توانمند سازی کارگران ساختمانی معاون عمرانی استانداری- سازمان نظام مهندسی- انجمن صنفی کارگران ساختمانی 1401/8/8  
19 چهارمحال وبختیاری توانمند سازی اتحادیه صنف عطاران شهرکرد 1401/8/17  
20 چهارمحال وبختیاری ارتقاء توان علمی و مهارتی شرکت توزیع نیروی برق 1401/8/17  
21 چهارمحال وبختیاری ارتقاء مهارت مرکز کارشناسان قوه قضائیه 1401/9/14  

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها